måndag 24 oktober 2016

GenitalaGöteborg 24 Oktober 2016 . 28 December vi närmar oss 2017
Här skall jag Gamelius skriva om rekonstruktion och användande av stamceller vad det gäller det genitala och det egenmäktiga otillbörliga ingreppet som aldrig skulle utförts på mig såsom det gjordes jag hade en låg risk cancer Läkarna på urologen Sahlgrenska Göteborg var Ali Khatami  och Johan Stranne som opererade det skull aldrig opereras utan vänta och se .


Det är så det gjordes på mig som  Ali Khatami  och Johan Stranne utförde . Det förelåg att kunna utföra fullständig bilateral nervsparande ingrepp lämnat kvar dom neurovaskulära buntarna totalt i sin helhet till varje pris och så även spara all vävnad ända in till prostatan även så lämna sädes blåsorna kvar totalt i sin helhet även sädesledarna skulle vara kopplade.Jag William Gamelius gav ej mandat och tillåtelse till detta egenmäktiga otillbörliga utförande .Vid ett sammanträffande och samtal  förevisade jag denna bild Stranne nekade till till det vad bilden visade .
Bilden visar på en bred resektion . Det framkom sedermera i  journal att vad bilden visar var rickigt . Stranne ljög alltså för mig . Jag var inställd bara på att behandla den cancerogena prostatan som innehöll  3 små tumörer från pad 3 av 10 uttagna kolvar innehöll cancer 2,6 millimeter   så alltså skulle mina neurovaskulära buntar all vävnad in till prostatan och sädesblåsorna lämnas kvar totalt i sin helhet till varje pris ,ni förstår att jag Gamelius är himmels blå fly förbannad . Nu är det så att det går att rekonstruera . i min journal skriver Johan Stranne  vi har inga möjligheter att remittera det är en ren lögn det fans möjligheter. I min journal förekommer grova oriktigheter och rena lögner . Jag kommer att förevisa min journal i sin helhet där jag Gamelius har inskrivet veligheten och sanningarna som går i mot vad som är skrivet där i som är oriktiga felaktiga påstående och rena lögner  .Jag träffade operatörer samma dag som ingreppet skulle göras tiden tre till fem minuter , läkaren presenterade sig som Khatami  på urologen Sahlgrenska Göteborg Sverige mycket vad Khatami skrivet är felaktigheter och rena lögner . Johan Stranne har också skrivet felaktigheter lögner och även andra som jag skall namnge . Jag fick inga möjligheter att kontrollera Khatami vilka kunskaper färdigheter han besitter .  Vid samtal jag har haft senare med Stranne och Khatami så går dom i mot varandra i både tal och skrift .Jag kan nämna att vid sammanträffande med Khatami det första han säger till mig Stranne frågade om han skulle vara med på samtalet men jag Khatami ville inta ha Stranne med på samtalet så jag Khatami svarade Stranne nej .Då kan man fråga sig varför .


Min prostata .Detta hände som bilden visar ovan  
A det gamla B det nya sättet . 
Nerv rep 


Allt utanför det brandgula markeringen skulle lämnas kvarGe akt på clipsen nerverna frigöres från prostatan .


Här ser ni dom neurovaskulära buntarna bild ovan 


Nerverna hänger i dom gula banden


Bara prostatan skulle behandlas allt annat skulle lämnas kvar totalt i sin helhetStädat inget kvar . 


Allt intakt Vas deferes,anpulla of ductus deferes,seminal vesicle och neurovaskulära och all vävnad intill prostatan skulle lämnas kvar i totalt i sin helhet bara prostatan skulle behanlas


 Så skulle det göras 

Hel och skadad .


Detta  hände som bilden visar som aldrig skulle hänt jag Gamelius ser det som en otillbörlig handling man kan kalla det rena illdådet

Reparation .