måndag 24 oktober 2016

GenitalaGöteborg 24 Oktober 2016 . 28 December vi närmar oss 2017 Nu 10 Augusti 2017 Nu 4 Januari 2018
Här skall jag Gamelius skriva om rekonstruktion och användande av stamceller vad det gäller det genitala och det egenmäktiga otillbörliga ingreppet som aldrig skulle utförts på mig såsom det gjordes jag hade en låg risk cancer Läkarna på urologen Sahlgrenska Göteborg var Ali Khatami  och Johan Stranne som opererade det skull aldrig opereras utan vänta och se .


Det är så det gjordes på mig som  Ali Khatami  och Johan Stranne utförde . Det förelåg att kunna utföra fullständig bilateral nervsparande ingrepp lämnat kvar dom neurovaskulära buntarna totalt i sin helhet till varje pris och så även spara all vävnad ända in till prostatan även så lämna sädes blåsorna kvar totalt i sin helhet även sädesledarna skulle vara kopplade.Jag William Gamelius gav ej mandat och tillåtelse till detta egenmäktiga otillbörliga utförande .Vid ett sammanträffande och samtal  förevisade jag denna bild Stranne nekade till till det vad bilden visade .
Bilden visar på en bred resektion . Det framkom sedermera i  journal att vad bilden visar var rickigt . Stranne ljög alltså för mig . Jag var inställd bara på att behandla den cancerogena prostatan som innehöll  3 små tumörer från pad 3 av 10 uttagna kolvar innehöll cancer 2,6 millimeter   så alltså skulle mina neurovaskulära buntar all vävnad in till prostatan och sädesblåsorna lämnas kvar totalt i sin helhet till varje pris ,ni förstår att jag Gamelius är himmels blå fly förbannad . Nu är det så att det går att rekonstruera . i min journal skriver Johan Stranne  vi har inga möjligheter att remittera det är en ren lögn det fans möjligheter. I min journal förekommer grova oriktigheter och rena lögner . Jag kommer att förevisa min journal i sin helhet där jag Gamelius har inskrivet veligheten och sanningarna som går i mot vad som är skrivet där i som är oriktiga felaktiga påstående och rena lögner  .Jag träffade operatörer samma dag som ingreppet skulle göras tiden tre till fem minuter , läkaren presenterade sig som Khatami  på urologen Sahlgrenska Göteborg Sverige mycket vad Khatami skrivet är felaktigheter och rena lögner . Johan Stranne har också skrivet felaktigheter lögner och även andra som jag skall namnge . Jag fick inga möjligheter att kontrollera Khatami vilka kunskaper färdigheter han besitter .  Vid samtal jag har haft senare med Stranne och Khatami så går dom i mot varandra i både tal och skrift .Jag kan nämna att vid sammanträffande med Khatami det första han säger till mig Stranne frågade om han skulle vara med på samtalet men Khatami ville inta ha Stranne med på samtalet så Khatami svarade Stranne nej jag vill ej ha med dig.Då kan man fråga sig varför .


Min prostata .Detta hände som bilden visar ovan  
A det gamla B det nya sättet . 
Nerv rep 


Allt utanför det brandgula markeringen skulle lämnas kvar total i sin helhet Neurovaskulära buntarna all vävnad ända in på prostatan så gott som även så sädesblåsorna det förelåg att så göras Jag hade en låg risk cancer . Så ingreppet på mig så som det gjordes var inget annat egenmäktigt och otillbörligt  av Ali Khatami även en viss del av Johan Stranne På urologen Sahlgrenska Göteborg oavsiktligt Ärrbildning på den ena sidan så skulle Khatami låta detta var . Khatami påstod att det var ärrbildning båda sidorna  det var en ren lögn Stranne sade att det var bara en sida Stranne sade också att det tog till rejält marginal lite mer på den sida som var ärrbildning så även att mina neurovaskulära buntar blev bort opererade det var en bred resektion ,det skulle aldrig ha utförts det fan ingen som helst anledning till detta så sammantaget så som det gjordes är inget annat än egenmäktigt och otillbörligt Jag William Gamelius Göteborg gav ej någonsin något mandat , tillåtelse att utföra ingreppet på detta viset ohörsamhet och dålig respekt visar detta på. Khatami vägrade lämna ut kopia på operations videon . I vart fall skulle allt lämnas kvar till varje pris bara prostatan behandlas Ge akt på clipsen nerverna frigöres från prostatan .


Här ser ni dom neurovaskulära buntarna bild ovan 


Nerverna hänger i dom gula banden


Bara prostatan skulle behandlas allt annat skulle lämnas kvar totalt i sin helhetStädat inget kvar . 


Allt intakt Vas deferes,anpulla of ductus deferes,seminal vesicle och neurovaskulära och all vävnad intill prostatan skulle lämnas kvar i totalt i sin helhet bara prostatan skulle behandlas .


 Så skulle det göras 

Hel och skadad .


Detta  hände som bilden visar som aldrig skulle hänt jag Gamelius ser det som en egenmäktig och otillbörlig handling man kan kalla det rena illdådet Jag gav ej tillåtelse att utföra ingreppet på detta viset bara prostatan skulle behandlas  Det otillbörliga som är en straffbar handling Stod Ali Khatami  för på urologen Sahlgrenska Göteborg 

Reparation .

onsdag 24 juni 2015

Prostatacancer Överbehandlig

William Gamelius .   Göteborg Sverige 24 Juni 2015 . 19 September 2015 . December 2015 Nu 2016 6 Januari 2018
Min e post.   Gamelius@gmail.com 
 Bilden illustrerar kapning av dom neurovaskulära  buntarna som egenmäktigt och otillbörligt bortopererades det fans ingen anledning till detta . Det var Ali Khatami på urologen Sahlgrenska Göteborg Sverige som utförde illdådet . Jag ifrågasätter Khatamis kompetent i detta fallet  . Jag var inställd på att taga bort den cancerogen prostatan och absolut inget annat det innebär att mina neurovaskulära buntar och sädesblåsorna  skulle lämnas kvar total i sin helhet till varje pris där om råder inget tvivel från min sida  . Ingreppet såsom det gjordes var egenmäktigt och otillbörligt  alltså en straffbar handling . Hur mycket skuld Johan Stranne på urologen Sahlgrenska Göteborg hade  i det otillbörliga ingreppet har jag inget svar på ännu Johan var deltagare i det hela , Johan började sedan tog Khatami över. Februari 2013 hade jag sammanträffande med Khatami vad som sades där skall redogöra senare men en sak skall säga nu , Johan Stranne frågade Khatami om han skulle vara med på samtalet men där svarade Khatami Johan nej jag vill ej ha med dig jag vill prata med Gamelius skälv så ni kan undra varför. Jag har frågat Johan i vilket syfte och varför han ville deltaga . Jag har ej fått något svar på det ännu .   

Sweden   Språket och texten är på svenska Enligt bilden skulle det vänta och se ,det skulle ej opererats . Bilden visar på kapade neurovaskulära buntar , cancern befanns bara i prostatan . 


Se heldragen färg markeringen högra bilden ovanför så skulle prostatan skurits ut  men Khatami gjorde något annat otillbörligt som han inte hade mandat till eller rättigheter till jag hade en lågrisk cancer . Ali Khatami var verksam på urologen Sahlgrenska Göteborg Sverige Khatami är ej längre verksamhets chef på urologen . 

Återkommer med  mer information prostatan och våra nerver 
Nerv reparation .
Kapning nerv bunt måndag 10 november 2014

Prostata bilateralt nervsparande ingrep  Göteborg 10 November 2014 . Nu 2016 Januari 2018
  Här skall jag taga upp egenmäktighet , överskridande av befogenheter ,överbehandling och rena lögner och oriktigheter som står i min journal angående min prostata operation som utfördes 2010 på urologen Sahlgrenska  Göteborg Sverige Läkare Johan Stranne och Ali Khatami . Jag hade en låg risk cancer lik väl det skar dom sönder mina neurovaskulära buntar utom någon som helst anledning eller någon tillåtelse att så göra. Gott nytt År jag fortsätter 2015 . William Gamelius

Rekonstruktion av nervbunt 


Bilden inlagd 28 April 2015


Bild ovan inga nerver inga vener artärer . 

Om det är gjort på detta viset eller om den delad rakt över vid basen och vid spetsen av prostatan och skuret längst med och utvidgats vid pilarna . I dom gula banden hänger dom neurovaskulära buntarna .


Här växer det
Till höger det ny sättet .


Jag skall också skriva om narkos och vilka läkemedel som användes . Jag skall nämna  i förbifarten att narkos är läkemedels förgiftning . Jag sade klart och tydlig att jag ville vara vaken under min operation så att jag kunde följa operations förloppet så blev det inte jag känner en väldig vrede över detta genom narkos blockeras minnes upptagningen . Läkemedel som användes vid anestesi ( narkos ) Diprivan Propofol , Desfluran , Ondansetron , Fentanyl  , Droperidol ,   Recuron  . Mejla mig om du har frågor . Depriva ( Propofol ) Bromsar aktiviteten i din hjärna och nervsystem .   Sensorisk deprevation  en form av psykisk tortyr som genom att beröva offrets alla sinnesintryck  Diprivan ( Propofol ) bromsar aktiviteten i din hjärna och nervsystem .   
 Anestesi orsakar minnesförlust . Anestesi används för att producera lokala eller generella förlust av sensation före och under operation . För att förstå varför en tredjedel av dessa patienter upplever någon form av kognitiv svikt vid utskrivning från sjukhuset eller till och med 3 månader , forskare studerade den långsiktiga effekten av Anestesi  . Där av detta visar att narkos aktiverar minnesförlust receptor i hjärnan viket varade långt efter att drogerna har lämnat patienten system . Intellektuelle funktion     försämring av minne , språk och tidsuppfattning M.M . Kognition är mängden av alla mentala förmågor och processer .  Orsakar Mci för äldre  = benämning på en reduktion i kognitiv  funktioner . Sensation  = intryck , känsla Synonym  = händelse  , sinnesintryck , intryck   ,  känsla . Så då har vi propofol  marknadsförs som diprivan  Medvetande försvinner eller sänks rejält ( förekommer vid avrättning ) extrem minskning av stimula  från omgivningen , beteende , desorientering . Desfluran narkos innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet . Ondansetron förebygger illamående . Fentanyl för smärtlindring Fentanylet är en  opioid identisk med heroin 100 gånger starkare än morfin . Droperidol  är ett antipsykos minskar ångest , agitation . Rocoran muskelavslappande  medel . Jag Gamelius begärde en vaken operation dom sövde mig mot min vilja det är inget annat än en otillbörlig handling . Det är en stor och förbannade skam 

Jag utgår från mina egna kunskaper och erfarenheter och information som som kommit mig till godo . 
William Gamelius Göteborg .
Fortsättning följer . Jag har inte just tid nu . 

Gå in på min profil klicka på om gå in på mina Webbsidor och läs så länge .

Post : Gamelius@gmail.com

fredag 18 juli 2014

Radikal prostatektomi

Nu 2016
Ensidig nerv sparning. Visar denna film snutt.Det finns fyra tillväga gångs sätt Dubbelsidig , enkelsidig , semi och ingen als . Vid lågrisk cancer sparas båda sidor neurovaskulära buntar och sädesblåsorna i sin helhet .Det finns läkare som inte lyssnar och är egenmäktiga gör som dom tycker utan hänsyn till person vilja.mer kommer om ämnet.Personligen hade jag en lågrisk cancer trots de skar han Khatami på urologen Göteborg Sverige i sönder mina buntar och mina sädesblåsorna utan anledning. 
Uttag av preparatetsöndag 13 juli 2014

Prostate cancer överbehandling

Jag skall förklara här vad jag menar med överbehandling ,
felaktigt ingrepp , otillbörligt ingrepp och egen mäktigt och olovandes förfaringssätt sätt som utförts på mig . Jag hade en låg risk cancer som betyder att bara den cancerogena prostatan skulle avlägsnas eller vänta och se . Min operation utfördes av Khatami och Stranne 2010 på Sahlgrenska Göteborg Sverige. Khatami tillhör den ohörsam och egen mäktiga läkare han gör som han vill. Khatami tillfogade mig en stor skada som han kunde undviket att göra.
Jag kommer skriva i detalj vad det handlar om förhoppnings vis på ett sådant sätt att det inte går att missförstås .jag återkommer . Under tiden kan ni gå in på min profil och där ifrån till mina webbsidor och läsa. Jag är helt sanningsenlig om det jag skriver.

onsdag 2 april 2014

Prostata Bilder

Öppen Prostata operation.Nu är vi ini 2016 2018


Jag står för vad jag säger och påstår är sanning.
 Den högra bilden nytt förfaringssätt

.

Prostatan i handen.

 Hopkoppling , E till E

Avskuren Neurovaskulär bunt.

Delar med klipps.

Dom neurovaskulära buntarna hänger i dom gula banden.Prostata bortaMannens kön


 Här är nerverna skurna.


Bild på fascia prostatan och nerverna.

 Uttag av preparatet  

Jag skall här också påvisa olika sätt hur nerver kan bli kapade och kan sammansättas igen.På återseende.William Gamelius Göteborg Sverige.