onsdag 24 juni 2015

Prostatacancer Överbehandlig

William Gamelius .   Göteborg Sverige 24 Juni 2015 . 19 September 2015 . December 2015 Nu 2016
Min e post.   Gamelius@gmail.com 
 Bilden illustrerar kapning av dom neurovaskulära  buntarna som egenmäktigt och otillbörligt bortopererades det fans ingen anledning till detta . Det var Ali Khatami på urologen Sahlgrenska Göteborg Sverige som utförde illdådet . Jag ifrågasätter Khatamis kompetent i detta fallet  . Jag var inställd på att taga bort den cancerogen prostatan och absolut inget annat det innebär att mina neurovaskulära buntar och sädesblåsorna  skulle lämnas kvar total i sin helhet till varje pris där om råder inget tvivel från min sida  . Ingreppet såsom det gjordes var egenmäktigt och otillbörligt  alltså en straffbar handling . Hur mycket skuld Johan Stranne på urologen Sahlgrenska Göteborg hade  i det otillbörliga ingreppet har jag inget svar på ännu Johan var deltagare i det hela , Johan började sedan tog Khatami över. Februari 2013 hade jag sammanträffande med Khatami vad som sades där skall redogöra senare men en sak skall säga nu , Johan Stranne frågade Khatami om han skulle vara med på samtalet men där svarade Khatami Johan nej jag vill prata med Gamelius skälv så ni kan undra varför. Jag har frågat Johan i vilket syfte och varför han ville deltaga . Jag har ej fått något svar på det ännu .   

Sweden   Språket och texten är på svenska Enligt bilden skulle det vänta och se ,det skulle ej opererats . 


Bilden visar på kapade neurovaskulära buntar , cancern befanns bara i prostatan . 


Se heldragen färg markeringen högra bilden ovanför så skulle prostatan skurits ut  men Khatami gjorde något annat otillbörligt som han inte hade mandat till eller rättigheter till jag hade en lågrisk cancer . Ali Khatami var verksam på urologen Sahlgrenska Göteborg Sverige Khatami är ej längre verksamhets chef på urologen . 

Återkommer med  mer information prostatan och våra nerver 
Nerv reparation .
Kapning nerv bunt måndag 10 november 2014

Prostata bilateralt nervsparande ingrep  Göteborg 10 November 2014 . Nu 2016
  Här skall jag taga upp egenmäktighet , överskridande av befogenheter ,överbehandling och rena lögner och oriktigheter som står i min journal angående min prostata operation som utfördes 2010 på urologen Sahlgrenska  Göteborg Sverige Läkare Johan Stranne och Ali Khatami . Jag hade en låg risk cancer lik väl det skar dom sönder mina neurovaskulära buntar utom någon som helst anledning eller någon tillåtelse att så göra. Gott nytt År jag fortsätter 2015 . William Gamelius

Rekonstruktion av nervbunt 


Bilden inlagd 28 April 2015


Bild ovan inga nerver inga vener artärer . 

Om det är gjort på detta viset eller om den delad rakt över vid basen och vid spetsen av prostatan och skuret längst med och utvidgats vid pilarna . I dom gula banden hänger dom neurovaskulära buntarna .


Här växer det
Till höger det ny sättet .


Jag skall också skriva om narkos och vilka läkemedel som användes . Jag skall nämna  i förbifarten att narkos är läkemedels förgiftning . Jag sade klart och tydlig att jag ville vara vaken under min operation så att jag kunde följa operations förloppet så blev det inte jag känner en väldig vrede över detta genom narkos blockeras minnes upptagningen . Läkemedel som användes vid anestesi ( narkos ) Diprivan Propofol , Desfluran , Ondansetron , Fentanyl  , Droperidol ,   Recuron  . Mejla mig om du har frågor . Depriva ( Propofol ) Bromsar aktiviteten i din hjärna och nervsystem .   Sensorisk deprevation  en form av psykisk tortyr som genom att beröva offrets alla sinnesintryck  Diprivan ( Propofol ) bromsar aktiviteten i din hjärna och nervsystem .   
 Anestesi orsakar minnesförlust . Anestesi används för att producera lokala eller generella förlust av sensation före och under operation . För att förstå varför en tredjedel av dessa patienter upplever någon form av kognitiv svikt vid utskrivning från sjukhuset eller till och med 3 månader , forskare studerade den långsiktiga effekten av Anestesi  . Där av detta visar att narkos aktiverar minnesförlust receptor i hjärnan viket varade långt efter att drogerna har lämnat patienten system . Intellektuelle funktion     försämring av minne , språk och tidsuppfattning M.M . Kognition är mängden av alla mentala förmågor och processer .  Orsakar Mci för äldre  = benämning på en reduktion i kognitiv  funktioner . Sensation  = intryck , känsla Synonym  = händelse  , sinnesintryck , intryck   ,  känsla . Så då har vi propofol  marknadsförs som diprivan  Medvetande försvinner eller sänks rejält ( förekommer vid avrättning ) extrem minskning av stimula  från omgivningen , beteende , desorientering . Desfluran narkos innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet . Ondansetron förebygger illamående . Fentanyl för smärtlindring Fentanylet är en  opioid identisk med heroin 100 gånger starkare än morfin . Droperidol  är ett antipsykos minskar ångest , agitation . Rocoran muskelavslappande  medel .  

Jag utgår från mina egna kunskaper och erfarenheter och information som som kommit mig till godo . 
William Gamelius Göteborg . 031  532070.
Fortsättning följer . Jag har inte just tid nu . 

Gå in på min profil klicka på om gå in på mina Webbsidor och läs så länge .

Post : Gamelius@gmail.com

fredag 18 juli 2014

Radikal prostatektomi

Nu 2016
Ensidig nerv sparning. Visar denna film snutt.Det finns fyra tillväga gångs sätt Dubbelsidig , enkelsidig , semi och ingen als . Vid lågrisk cancer sparas båda sidor neurovaskulära buntar och sädesblåsorna i sin helhet .Det finns läkare som inte lyssnar och är egenmäktiga gör som dom tycker utan hänsyn till person vilja.mer kommer om ämnet.Personligen hade jag en lågrisk cancer trots de skar han Khatami på urologen Göteborg Sverige i söner mina buntar och mina sädesblåsorna utan anledning. 
Uttag av preparatetsöndag 13 juli 2014

Prostata cancer överbehandling

Jag skall förklara här vad jag menar med överbehandling ,
felaktigt ingrepp , otillbörligt ingrepp och egen mäktigt och olovandes förfaringssätt sätt som utförts på mig . Jag hade en låg risk cancer som betyder att bara den cancerogena prostatan skulle avlägsnas eller vänta och se . Min operation utfördes av Khatami och Stranne 2010 på Sahlgrenska Göteborg Sverige. Khatami tillhör den ohörsam och egen mäktiga läkare han gör som han vill. Khatami tillfogade mig en stor skada som han kunde undviket att göra.
Jag kommer skriva i detalj vad det handlar om förhoppnings vis på ett sådant sätt att det inte går att missförstås .jag återkommer . Under tiden kan ni gå in på min profil och där ifrån till mina webbsidor och läsa. Jag är helt sanningsenlig om det jag skriver.

onsdag 2 april 2014

Prostata Bilder

Öppen Prostata operation.Nu är vi ini 2016 


Jag står för vad jag säger och påstår är sanning.
 Den högra bilden nytt förfaringssätt

.

Prostatan i handen.

 Hopkoppling , E till E

Avskuren Neurovaskulär bunt.

Delar med klipps.

Dom neurovaskulära buntarna hänger i dom gula banden.Prostata bortaMannens kön


 Här är nerverna skurna.


Bild på fascia prostatan och nerverna.

 Uttag av preparatet  

Jag skall här också påvisa olika sätt hur nerver kan bli kapade och kan sammansättas igen.På återseende.William Gamelius Göteborg Sverige.

torsdag 16 januari 2014

Prostata och nerver

Göteborg 16 januari 2014.Nu 2016
Nu är vi inne i 2014 och jag skall fortsätt redo göra för prostata operation och dess förfaringssätt och nervsparande åtgärd.Innan man låter sig opereras skall man fråga om den läkare som skall operera när det blir komplicerat vilken kompetens han har.Jag rekommenderar att man begär att få vara vaken under operation.

Jag åter kommer.Titta på mina äldre inlägg så länge och titta på
 min hemsida.Länken till min hem sida når du via min profil och andra intressanta länkar också.Hör gärna av er till William Gamelius Göteborg Sverige.NERVBUNDLE
En svepelektronmikro-fotografi som av et fryst bruna tvärsnitt genom nervknippet. Axon (Brun)av nervceller omgivna av isolerande celler som kallas den myeline blad (Lila) det perinuerium är bindväven(Blå)Som omger strukturen.


Nerv bunt.
Spinal nerv.Ställ krav på läkaren som skall operera dig för prostatacancer.


Prostata med delar av sädesblåsorna Befinner sig cancern bara i prostatan skall dom erektila nerverna samt sädesblåsorna bevaras totalt i sin helhet.

måndag 2 december 2013

Nerv tvärsnitt

Göteborg 2016
Snitt på tvären av en nerv som visar nervfiber organiserade i knippen eller faseicles som är innesluten av ett band av bindväv som kallas upinurium.


   Om man nu skär längst med nerven till exempel vid prostata operation om man har en bred nervkärls sträng alltså man delar nerven på längden man har en del av bredden kvar om detta återkommer Jag när jag fått det svar jag vill ha.Längst ned i bilden till höger är den nerv som skapar erektion om den om den kapas tvärs blir det ingen erektion varken stimuli eller spontan men där i mot om den kapas längs med kan det finnas smalare körväg kvar som kan resultera i erektion så väl spontana som nattliga för min del kan det vara så.jag skall göra en större undersökning om detta.
William Gamelius Göteborg Sverige.